Guziki

Status prawny

Muzeum Regionalne w Brzezinach jest samorządową instytucją kultury.

Działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami),
  • statutu nadanego na mocy uchwały Nr XXIX/20/12001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2001r.

Organizatorem Muzeum jest Miasto Brzeziny. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1 z dnia 4 stycznia 1993 i posiada osobowość prawną.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-07-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 363