Guziki

Struktura własnościowa, majątek

  • Muzeum posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu działki o nr ewidencyjnym 2668, obręb 8, której właścicielem jest Miasto Brzeziny, o łącznej powierzchni 0,3912 ha, zlokalizowanej w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 49. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW LD/1B00019950/3 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądzu Rejonowego w Brzezinach.
  • Działka zabudowana jest następującymi obiektami:
    • pałacykiem neogotyckim z 1903 roku o powierzchni całkowitej 543, 21 m2, powierzchni użytkowej 303,15 m2, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr. A/187,
    • oficyną z 1900 roku o powierzchni całkowitej 125,53 m2, powierzchni użytkowej 90,80 m2, wpidanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr.A/188.
    • sceną plenerową z drewna, zadaszoną o powierzchni 25 m2,
    • piecem chlebowym z cegły szamotowej, zadaszonym drewnianą wiatą

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-07-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 309